Neredesin ?
Home > FOTO GALERİ > Elazığ Harput Gezimiz

Elazığ Harput Gezimiz

*  Harput Buzluk mağarası

* Ankuzu baba Türbesi & Tepesi

*Harput  Arap Baba Türbesi

Harput’un beş kilometre doğusunda, kendi ismiyle anılan Ankuzu Tepesinin üzerinde medfundur. Kayalarla kaplı bulunan bu tepe Harput çevresinin en yüksek yeridir. Türbe bu tepenin en üst kısmında bulunan bir düzlük üzerindedir. Duvarları taşlarla ve betonla örülerek inşa edilmiştir. Tavanı ise eğimli bir beton tabliye ile ka­patılmıştır. Oldukça küçük olan Ankuzu Baba Türbesi tek mekânlı olup, elektriği ve suyu yoktur. Ayrıca türbeye herhangi bir şekilde taşıt yolu yapılmamıştır.

ANKUZU BABA KİMDİR?

Harput’ta tarihi bilinmeyen türbelerden birisi de Ankazu Baba” türbesidir. 16. yüzyılda türbenin hemen yanıbaşında bir zaviye olduğu çeşitli kayanaklarda geçer. Bugün bu zaviyeden hiç bir eser kal­mamıştır. Evliya Çelebi meşhur Seyahatnamesinde bu zaviye ve türbeden bahseder. Burası Osmanlı Dönemine ait çeşitli kayıtlarda değişik isimlerle anılmıştır. Başvekâlet Arşivi tapu deflerinde,Ey Kuzu” denildiği gibi, Hicri 1115 tarihli bir başka vesikada ise Aynül Kuzat olarak isimlendirilmiştir. Bazı rivayetlere göre onun 8. ve 9. yüzyıllarda Arap-Bizans savaşları esnasında Arap ordu­larına katılan bir asker olduğu ve burada şehit düştüğü belirtilir. Ankuzu Baba Dağı’nın yamacında bulunan bir kaya üzerindeki at nalına benzeyen çukurluğun Ankuzu Baba‘nın atının izi ve taşlar üzerinde bulunan kırmızı lekelerin de Ankuzu Baba’nın yaralarından damlayan kan izleri olduğu yolunda bazı efsaneler anlatılır.

Harput Buzluk Mağarası :

Elazığ’a 12 km, Harput’a 4 km mesafede bulunan Buzluk Mağarası, Keban Baraj Gölü’nün seyir tepesi konumunda yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre Buzluk Mağarası’nın tarihİ Urartulara kadar uzanıyor. Yani Harput’un tarihinden bile daha köklü bir geçmişe sahip Buzluk Mağarası.

Turistik açıdan oldukça büyük bir öneme sahip olan Buzluk Mağarası’nın en önemli özelliği ise yazın serin, kışın ise sıcak olması. Jeomorfolojik yapısı nedeniyle mağara içerisinde meydana gelen klimatolojik şartlar ve hava sirkülasyonu dolayısıyla yaz aylarında içinde doğal tabakalar, sarkıtlar ve dikitler halinde buzlar oluşuyor. Kış mevsiminde ise bu durumun tam tersine buz oluşumu meydana gelmiyor ve içeride sıcak bir hava hüküm sürüyor. Hatta bu özelliği nedeniyle eski tarihlerde başta Serince (Şüşnaz) Köyü olmak üzere, civar köylerde yaşayan insanlar, yiyeceklerini saklamak için bu mağarayı kullanıyorlarmış. Mağara içerisinde meydana gelen buzların bazı hastaların tedavisinde kullanıldığına dair bir takım rivayetler de söz konusu.

Buzluk Mağarası’nın bölgede meydana gelen bir çöküntü ile çevresinde bulunan kayaların üst üste yığılmasıyla oluştuğu sanılıyor.

 

Bir cevap yazın

Top